Sastanak u vezi izrade programskog rješenja za unaprjeđenje kvalitete nastave

Pravni fakultet u Rijeci
25. studeni 2019. godine

U ponedjeljak 25. studenog 2019. godine održan je prvi sastanak članova projektnog tima sa zajednicom prodavatelja MApro d.o.o. i Metream d.o.o. u vezi specifikacije funkcionalnosti programskog paketa (softvera s 4 modula) za unaprjeđenje kvalitete nastave na Pravnom fakultetu u Rijeci. Fokus sastanka bio je usmjeren na Osnovni modul i evidenciju nastave.