Sastanak u vezi izrade programskog rješenja za unaprjeđenje kvalitete nastave (II)

Pravni fakultet u Rijeci
2. prosinac 2019. godine

Projektni tim s Pravnog fakulteta u Rijeci održao je drugi sastanak sa zajednicom prodavatelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o. o  specifikaciji funkcionalnosti programskog paketa (softvera s 4 modula) na kojem su detaljno razgovarali o modulu ishoda učenja i modulu stručne prakse.