Ciljevi projekta Providentia Studiorum Iuris

Osnovni cilj Projekta je izrada standarda kvalifikacija za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te unaprjeđenje studijskih programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija. Osim toga, u okviru ovog Projekta izradit će se ukupno šest standarda zanimanja u području prava te će se unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete i nastavna djelatnost na sva četiri pravna fakulteta.

Projektne aktivnosti u cilju dosezanja ciljeva, omogućuju realizaciju očekivanih rezultata:

  • izrađen standard kvalifikacije za stručni naziv stručni specijalist / stručna specijalistica javne uprave;
  • izrađeno šest standarda zanimanja u području prava: dva standarda zanimanja za akademski naziv magistar prava/magistra prava, dva standarda zanimanja za stručni naziv stručni specijalist/stručna specijalistica javne uprave te dva standarda zanimanja za stručni naziv stručni prvostupnik/stručna prvostupnica javne uprave;
  • unaprijeđena tri studijska programa: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo, Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave i Preddiplomski stručni studij – Upravni studij na Pravnom fakultetu u Rijeci;
  • unaprijeđen sustav stručne prakse pojačanim uključivanjem mentora iz svijeta rada i gospodarstva kao gostujućih predavača u izvedbi studijskih programa;
  • unaprijeđene kompetencije nastavnika za poučavanje prava u visokom obrazovanju;
  • unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete implementiranjem sustava suradničke procjene;
  • ostvarivanje specifičnih ishoda učenja kroz program praktičnog učenja;
  • uključenost studenata u znanstveno-istraživački rad provedbom zajedničkih istraživačkih projekata studenata i nastavnika;
  • razvijen informacijski sustava za unaprjeđenje nastavne djelatnosti;
  • osnovan alumni klub kao platforma za praćenje zapošljivosti i uključivanje diplomiranih studenata u postupak unaprjeđenja studijskih programa.