Održana 1. faza edukacije za Opći modul i modul evidencija nastave

Dana 29. rujna 2020. na Pravnom fakultetu u Rijeci održana je 1. faza edukacije za rad u Općem modulu i modulu evidencija nastave. Edukacija je održana u dva termina za dvije skupine korisnika: administratore, ISVU koordinatore i osobe zadužene za satnicu te za nastavnike. Na edukaciji su pokazane osnovne funkcije modula.

Održan sastanak projektnog tima

Dana 24. rujna na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je sastanak projektnog tima radi planiranja provedbe budućih projektnih aktivnosti te upravljanja projektom.

Održan radni sastanak za Modul evidencija nastave

Projektni tim u užem sastavu održao je 22. rujna 2020. radni sastanak s predstavnicima zajednice MAPRO i METREAN s ciljem pronalaska rješenja za specifične potrebe evidentiranja nastave koja će se u ak. god. 2020/2021 izvoditi u hibridnom modelu.

Održani strukturirani razgovori za dva standarda zanimanja

Na Pravnom fakultetu u Rijeci su 15. rujna održani strukturirani razgovori s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnopravnih tijela s ciljem izrade standarda zanimanja za višeg stručnog suradnika za kadrovske poslove te višeg stručnog suradnika za naplatu javnih davanja.

Održan radni sastanak za Modul Evidencija nastave

Projektni tim u užem sastavu održao je 10. rujna 2020. radni sastanak s predstavnicima zajednice MAPRO i METREAN s ciljem razvoja funkcionalnosti programskog rješenja Modula evidencija nastave. Izrada ovog modula je u naprednoj fazi te se očekuje da će uskoro biti omogućeno njegovo testiranje i korištenje od strane svih nastavnika.

Dnevnici stručne prakse

U cilju unaprjeđenja stručne prakse na svim studijskim programima, studenti Pravnog fakulteta u Rijeci kontinuirano dostavljaju dnevnike o obavljenoj stručnoj praksi sa povratnim informacijama od poslodavaca.

Održan sastanak projektnog tima Pravnog fakulteta u Rijeci

Dana 1. srpnja 2020. godine održan je radni sastanak projektnog tima Pravnog fakulteta u Rijeci na kojem se raspravljalo o aktivnostima koje su u tijeku te su dogovorene buduće projektne aktivnosti. Članovi projektnog tima trenutno rade na prilagodbi ankete standarda zanimanja, pripremi Zbornika radova studenata i nastavnika, izradi protokola suradničke procjene, izradi metodologije poučavanja prava […]