Održan sastanak projektnog tima Pravnog fakulteta u Rijeci

Dana 1. srpnja 2020. godine održan je radni sastanak projektnog tima Pravnog fakulteta u Rijeci na kojem se raspravljalo o aktivnostima koje su u tijeku te su dogovorene buduće projektne aktivnosti. Članovi projektnog tima trenutno rade na prilagodbi ankete standarda zanimanja, pripremi Zbornika radova studenata i nastavnika, izradi protokola suradničke procjene, izradi metodologije poučavanja prava […]

Isporuka modula ishodi učenja

Zajednica prodavatelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o. isporučili su softver na hardverskoj opremi kod Korisnika, te izvršili obuku korisnika sustava (nastavnika) za Modul 2: Ishodi učenja, te točke; 1, 2, 3 i 12 Modula 1: Osnovni modul i modul evidencija nastave.

Predstavljen je drugi modul softverskog paketa – Ishodi učenja

Zajednica prodavatelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o. predstavila je softversko rješenje, točnije modul 2 – ishodi učenja  nastavnom osoblju Pravnog fakulteta u Rijeci. Svrha ovog modula je pomoći nastavnicima u definiranju ishoda učenja pojedinoga predmeta u skladu s Bloomovom taksonomijom i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Izrada strateške utemeljenosti za standarde zanimanja

Članovi projektnog tima u proteklom razdoblju radili su na izradi strateške utemeljenosti za šest zanimanja: sudac upravnog suda, tajnik obrazovne ustanove, referent za kadrovske poslove, referent za komunalne poslove, ovlašteni zemljišnoknjižni referent i voditelj sudske pisarnice.                 

Održana je radionica o suradničkoj procjeni

Dana 3. prosinca 2019. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci održana je radionica o suradničkoj procjeni predvođena podugovorenim stručnjakom – izv. prof. dr. sc. Sanjom Smojver-Ažić s Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za psihologiju. Kroz ovu radionicu, nastavno osoblje nositelja Projekta steklo je stručna znanja i vještine za provođenje suradničke procjene i izradu protokola, a […]