O projektu Providentia Studiorum Iuris Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj

Nositelj projekta:

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Partneri projekta:

  • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
  • Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
  • Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet

Period provedbe:

27. ožujka 2019. – 26. ožujka 2022.

Ukupna vrijednost:

3.543.935,40 kn

Izvor financiranja:

Europski socijalni fond, u potpunosti financirano bespovratnim sredstvima

Projektni okvir:

  • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
  • Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) na razini visokog obrazovanja
    Opis projekta:

    Svrha projekta Providentia Studiorum Iuris je pridonijeti unaprjeđenju kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj izradom standarda kvalifikacije i šest standarda zanimanja te unaprjeđenjem studijskih programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija, uvođenjem suvremenih programskih rješenja te unaprjeđenjem sustava osiguravanja kvalitete i nastavničkih kompetencija za poučavanje usmjereno na studenta. S tim ciljem, Projekt obuhvaća niz aktivnosti koje će doprinijeti povećanju uključenosti i međusobne suradnje svih dionika, uključujući i istraživanje tržišta rada kako bi se navedeni studijski programi prilagodili potrebama tržišta i kako bi se studentima omogućilo stjecanje prijeko potrebnih znanja, vještina i kompetencija u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.