Usvojene izmjene i dopune studijskog programa


25.siječnja 2022.godine

Dana 25.siječnja 2022.godine na 62. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci usvojene su izmjene i dopune studijskog programa i to: Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo i preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, čime je ujedno i unaprijeđen pokazatelj unaprjeđenje studijskih programa.