Sustav ProviS: Službena predaja Modula III Stručna praksa

Pravni fakultet u Rijeci

Kako bi se doprinijelo ostvarenju jednog od projektnih ciljeva – unaprjeđenju postupka osiguravanja kvalitete, naručena je izrada prilagođenog programskog alata koji pridonosi poboljšanju vođenju stručne prakse.

Riječ je Modulu III ‘Stručna praksa’’ koji je službeno preuzet 14. srpnja 2021. godine potpisivanjem acceptance testa na Pravnom fakultetu u Rijeci.