Sustav ProviS: Službena predaja Modula I ‘’Osnovni modul i modul evidencija nastave’’

Pravni fakultet u Rijeci
18. ožujka 2021. 12 sati

Kako bi se doprinijelo ostvarenju jednog od projektnih ciljeva – unaprjeđenju postupka osiguravanja kvalitete, naručena je  izrada prilagođenog programskog alata koji pridonosi poboljšanju vođenja evidencije nastave. Riječ je Modulu I ‘’Osnovni modul i modul evidencija nastave’’ koji je službeno preuzet 18. ožujka 2021. godine potpisivanjem acceptance testa na Pravnom fakultetu u Rijeci.