Sastanak projektnog tima

Pravni fakultet u Rijeci
4. rujan 2019. godine

Dana 4. rujna 2019. godine, na Pravnom fakultetu u Rijeci, održan je sastanak članova tima projekta na kojem su se dodijelila daljnja zaduženja raspoređena prema elementima kako bi projekt napredovao prema planu.