Radni sastanci projektnog tima u Rijeci

Rijeka
listopad 2019.

U rujnu i listopadu planira se održati niz radnih sastanaka projektnog tima s ciljem prilagodbe anketnog listića za provedbu ankete poslodavaca, a koja je nužan preduvjet za izradu standarda zanimanja.