Radni sastanak projektnog tima na Pravnom fakultetu u Rijeci

Pravni fakultet u Rijeci
5. lipnja 2019.

Članovi projektnog tima sa sva četiri pravna fakulteta u Hrvatskoj sastat će se na Pravnom fakultetu u Rijeci 5. lipnja 2019., na prvom radnom sastanku s ciljem detaljnog planiranja predstojećih projektnih aktivnosti te utvrđivanja prioriteta u redoslijedu njihovih obavljanja. Također, predviđena je diskusija o profilu sektora i šest zanimanja za koje će se izrađivati standardi, kao i o novoj metodologiji izrade.