Radni sastanak Modul IV Alumni

online
12.studenog 2021., 09:00h

Dana 12.11.2021. održan je online sastanak članova projektnog tima i predstavnika zajednice ponuditelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o. u vezi Modula IV – Alumni.

Na sastanku su detaljno razrađene funkcionalnosti vezane administraciju podataka, unos podataka, objavu oglasa te sustav anketa.