Radni sastanak Modul IV Alumni

Pravni fakultet u Rijeci
09.veljače 2022. u 17:15h

Dana 09.veljače 2022. godine u vijećnici Pravnog fakulteta održan je sastanak članova projektnog tima i predstavnika zajednice ponuditelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o. u vezi Modula IV – Alumni.

Sastanak je imao za cilj razraditi dogovorene fukncionalnosti i utvrditi daljnje korake u postupanju.