Radni sastanak Modul IV Alumni

Pravni fakultet u Rijeci
2. veljače 2022.

Dana 02.veljače 2022. godine u vijećnici Pravnog fakulteta održan je sastanak članova projektnog tima i predstavnika zajednice ponuditelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o. u vezi Modula IV – Alumni. Na sastanku je diskutirano o do sada omogućenim funkcionalnostima Modula IV: Alumni te su usuglašeni daljnji koraci s ciljem realiziranja svih ugovorenih funkcionalnosti.