Radni sastanak Modul III Stručna praksa

Pravni fakultet u Rijeci, online
7. lipnja 2021.

Dana 7. lipnja 2021. održan je radni sastanak u vezi s izradom Modula III Stručna praksa na kojem su prezentirane funkcionalnosti koje se odnose na način grupiranja razdoblja provedbe studentske prakse na dnevniku rada, ocjenu postotka koja se temelji na maksimalnoj ocjeni rada, komentiranje dnevnika rada te evidentiranje prisutnosti na praksi.