Provis Modul IV – Edukacija za administratore

online
04.ožujka 2022., u 10h

U petak, 04.ožujka 2022., s početkom u 10h, održana je online edukacija za administratore sa četiri Pravna fakulteta u svezi korištenja Modula IV – Alumni.

Ova edukacija ima za cilj pružiti  informacije  o instalaciji sustava i razrađenim funkcionalnostima te prezentirati ulogu alumni administratora (mogućnosti unutar sustava i način korištenja).