Provis Modul IV – Edukacija za administrativno osoblje

online
12. siječnja 2022. u 11h

U srijedu, 12. siječnja 2022., s početkom u 11h, održana je online edukacija za administratore u svezi Modula IV – Alumni.

Cilj ove edukacije je olakšati administratorima lakše snalaženje i  korištenje softvera Provis: Modul IV – Alumni.