„Priručnik za nastavnike – Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“

Pravni fakultet u Rijeci
Ožujak 2021.

PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE

Kao popratni materijal uz ciklus radionica održanih u sklopu Projekta, nastao je „Priručnik za nastavnike – Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“ autorica izv. prof. dr. sc. Vesne Kovač s Filozofskog fakulteta u Rijeci i doc. dr. sc. Antonije Zubović s Pravnog fakulteta u Rijeci. Priručnik je namijenjen svim nastavnicima koji sudjeluju u izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima prava, kao i na drugim oblicima studijskih programa dok je veliki naglasak stavljen na tri ključne faze nastavnog procesa: planiranje, poučavanje i vrednovanje ishoda učenja. Priručnik je velikim dijelom posvećen metodama odnosno strategijama poučavanja koje potiču nastavu usmjerenu na studenta te odražavaju aktivan pristup učenju i poučavanju.

„Priručnik za nastavnike – Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“ možete pronaći na internet stranicama Projekta pod rubrikom Publikacije (https://providentia-iuris.eu/projekt/wp-content/uploads/2021/03/providentia-prirucnik-za-nastavnike.pdf )