Predstavljen je drugi modul softverskog paketa – Ishodi učenja

Pravni fakultet u Rijeci
2. i 10. ožujka 2020 godine

Zajednica prodavatelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o. predstavila je softversko rješenje, točnije modul 2 – ishodi učenja  nastavnom osoblju Pravnog fakulteta u Rijeci. Svrha ovog modula je pomoći nastavnicima u definiranju ishoda učenja pojedinoga predmeta u skladu s Bloomovom taksonomijom i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.