Predstavljanje sustava ProviS ukrajinskoj agenciji na Sveučilištu u Rijeci (Kampus Trsat)

Sveučilište u Rijeci, Kampus Trsat

Dana 9. srpnja 2021. godine predstavnici Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Dario Đerda i doc.dr.sc. Ines Matić Matešković predstavili su sustav Provis ukrajinskoj agenciji za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA) na Sveučilištu u Rijeci (Kampus Trsat).

Posjet predstavnika ukrajinske agencije imao svrhu proučiti iskustva akreditacije visokih učilišta, iskustva razvoja sustava internog osiguravanja kvalitete pri visokim učilištima, postupak akreditacije doktorskih studijskih programa, te prekograničnog osiguranja kvalitete.