Početak elementa 2 – ”Unaprjeđenje postupka osiguranja kvalitete”

Nositelj i partneri
Kolovoz 2019. godine

U kolovozu 2019. godine počeo je element 2 – ”Unaprjeđenje postupka osiguranja kvalitete” čija je aktivnost popraćena održanim radnim sastankom na temu pripreme i organizacije rada suradničke procjene i individualnim radom članova projektnog tima.