Panel rasprava

Pravni fakultet u Rijeci i online
30. studenog 2021., 13:00 h

Dana 30. studenog 2021. na Pravnom fakultetu u Rijeci i putem online platforme s početkom u 13:00 sati održat će se Panel rasprava s predstavnicima poslodavaca s ciljem unaprjeđenja provedbe kliničkih predmeta, stručne prakse i terenske nastave na pravnim studijima.