Održana je radionica ”Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava”

Pravni fakultet u Rijeci
26. - 27. veljače 2020. godine

Dana, 26. i 27. veljače 2020. godine, izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač sa Filozofskog fakulteta u Rijeci održala je prvi ciklus radionice s ciljem usavršavanja nastavnika na temu metodologije poučavanja prava te poučavanja usmjerenog na studente i temeljenog na ishodima učenja.