Održana je radionica Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava – 2. dio

Pravni fakultet u Rijeci, online
16. i 17. lipnja 2020.

Dana, 16. i 17. lipnja 2020. godine, izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač sa Filozofskog fakulteta u Rijeci održala je drugi ciklus radionice s ciljem usavršavanja nastavnika na temu metodologije poučavanja prava te poučavanja usmjerenog na studente i temeljenog na ishodima učenja. Na radionici koja se održala u online okruženju sudjelovali su nastavnici sva četiri pravna fakulteta u Hrvatskoj.