Održana 1. faza edukacije za Opći modul i modul evidencija nastave

Pravni fakultet u Rijeci
29. rujna 2020.

Dana 29. rujna 2020. na Pravnom fakultetu u Rijeci održana je 1. faza edukacije za rad u Općem modulu i modulu evidencija nastave. Edukacija je održana u dva termina za dvije skupine korisnika: administratore, ISVU koordinatore i osobe zadužene za satnicu te za nastavnike. Na edukaciji su pokazane osnovne funkcije modula.