Održan sastanak projektnog tima

Pravni fakultet u Rijeci
24. rujna 2020. u 11h

Dana 24. rujna na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je sastanak projektnog tima radi planiranja provedbe budućih projektnih aktivnosti te upravljanja projektom.