Održan sastanak projektnog tima Pravnog fakulteta u Rijeci

Pravni fakultet u Rijeci
1. srpanj 2020. godine

Dana 1. srpnja 2020. godine održan je radni sastanak projektnog tima Pravnog fakulteta u Rijeci na kojem se raspravljalo o aktivnostima koje su u tijeku te su dogovorene buduće projektne aktivnosti. Članovi projektnog tima trenutno rade na prilagodbi ankete standarda zanimanja, pripremi Zbornika radova studenata i nastavnika, izradi protokola suradničke procjene, izradi metodologije poučavanja prava te na pripremi obrazaca vezanih za provedbu stručne prakse.