Održan sastanak projektnog tima o standardu kvalifikacije

online
14. svibnja 2021.

Dana 14. svibnja 2021. održan je online sastanak članova projektnog tima sva četiri pravna fakulteta na temu izrade standarda kvalifikacije za stručnog specijalista javne uprave, kako bi se analizirali do sada izrađeni materijali.