Održan radni sastanak za Opći modul i modul evidencija nastave

Pravni fakultet u Rijeci - Online
10. prosinca 2020.

Dana 10. prosinca 2020. održan je radni sastanak s predstavnicima zajednice MAPRO i METREAN radi prezentacije napretka u izradi Modula 1: Opći modul i modul evidencije nastave koji se odnosi na dorade sustava anketa, diplomskih radova i e-sjednica kao i završne dorade evidencija nastave.