Održan radni sastanak za Opći modul i modul evidencija nastave

Pravni fakultet u Rijeci - Online
02. prosinca 2020.

Dana 2. prosinca 2020. održan je radni sastanak s predstavnicima zajednice MAPRO i METREAN radi prezentacije napretka u izradi Modula 1: Opći modul i modul evidencije nastave koji se odnosi na dorade kalendara i evidencije nastave te prezentiranje sustava anketa i diplomskih radova.