Održan radni sastanak za Opći modul i modul evidencija nastave

Pravni fakultet u Rijeci
26. listopada 2020.

Dana 26. listopada 2020. održan je radni sastanak s predstavnicima zajednice MAPRO i METREAN radi dogovora glede sinkronizacije Provis softvera s ISVU sustavom i potrebnih preduvjeta za to. Također, diskutiralo se o daljnjoj doradi pojedinih funkcionalnosti ovog modula, kao što je evidentiranje testiranja tijekom nastave te definiranje mjernih jedinica za obračun opterećenja nastavnika.