Održan Dan karijera

Pravni fakultet u Rijeci
7. ožujka 2022.

Dana 7. ožujka 2022. godine u suorganizaciji Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci, udruge Elsa i Pravnog fakulteta u Rijeci, a u okviru projekta Providenta Studiorum Iuris, održana je manifestacija pod nazivom Dan karijera kojoj je cilj povezati studente sa tržištem rada. Ova manifestacije okupila je državne dužnosnike, suce, odvjetnike, javne bilježnike i druge članove pravne zajednice koji su studentima prenijeli svoja iskustva i savjete za izgradnju pravničke karijere.

U okviru Dana karijera održan je i okrugli stol o budućnosti pravne struke, a organizirane su i radionice o pravnom istraživanju te pisanju diplomskog i završnog rada, kao i o razvijanju poduzetničkih vještina.

Također, na Danu karijera svečano je predstavljen i Alumni klub Pravnog fakulteta u Rijeci – Alumni PravRi.