Izrada strateške utemeljenosti za standarde zanimanja

Pravni fakultet u Rijeci
2020 godina

Članovi projektnog tima u proteklom razdoblju radili su na izradi strateške utemeljenosti za šest zanimanja: sudac upravnog suda, tajnik obrazovne ustanove, referent za kadrovske poslove, referent za komunalne poslove, ovlašteni zemljišnoknjižni referent i voditelj sudske pisarnice.