Izrada standarda kvalifikacije

Pravni fakultet u Rijeci
travanj 2021.

Članovi projektnog tima Pravnog fakulteta u Rijeci kontinuirano rade na izradi standarda kvalifikacije za kvalifikaciju stručni specijalist javne uprave.