Informatički sustav ProviS – Testiranje Modula I: Osnovni modul i modul evidencija nastave

Pravni fakultet u Rijeci
Veljača 2021.

Kako bi se doprinijelo unaprjeđenju postupka osiguravanja kvalitete, nastavnih djelatnosti te studentskih praktičnih znanja u tijeku je razvoj informatičkog sustava ProviS koji sadrži 4 modula. Modul I: Osnovni modul i modul evidencija nastave nalazi se u završnoj fazi stoga su se, s ciljem testiranja svih funkcionalnosti pojedinih elemenata, u proteklim tjednima aktivno  održavale simulacije rada u sustavu. U testiranjima su, uz članove projektnog tima, prisustvovali svi krajnji korisnici – nastavnici, djelatnici  stručnih službi te studenti uz upute programera zaduženih za izradu softvera (Zajednica prodavatelja MApro d.o.o. i Metrean d.o.o.). Rad u testnom okruženju sustava e-sjednica te sustava diplomskih radova ocijenjen je kao uspješan te se na Pravnom fakultetu u Rijeci započinje s njihovom upotrebom u ožujku 2021. godine.