Edukacija za rad u modulu evidencija nastave – 1. faza

Pravni fakultet u Rijeci
29. rujna 2020.

Dana 29. rujna 2020. održat će se prva faza edukacija za rad u Općem modulu i modulu evidencija nastave. Edukaciju će na Pravnom fakultetu u Rijeci voditi predstavnici Mapro i Metrean zajednice koja izrađuje ovo programsko rješenje.