Dnevnici stručne prakse

Pravni fakultet u Rijeci
Kolovoz 2020

U cilju unaprjeđenja stručne prakse na svim studijskim programima, studenti Pravnog fakulteta u Rijeci kontinuirano dostavljaju dnevnike o obavljenoj stručnoj praksi sa povratnim informacijama od poslodavaca.